Tag Archives: modem dat xa bao nhieu

Modem Wi-Fi nên đặt xa bao nhiêu để an toàn?

Do phòng chật, Đức Mạnh đặt modem Wi-Fi trên bàn làm việc và thiết lập tùy chọn phủ sóng mức cao nhất, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đức Mạnh, 22 tuổi, nhân viên một công ty truyền thông ở TP HCM, cho biết anh phải ngồi cạnh modem nhằm đảm bảo kết […]